20220803 165107 090

BENEFIČNÉ AKCIE S YOURMOMENTS – 2022

V roku 2022 sme pokračovali v  podpore krásneho projektu občianskeho združenia  Kolobeh života, kde sme spestrili program deťom v dvoch turnusoch letného tábora pod Tatrami. OZ Kolobeh života sa stará o to, aby každý, kto smúti po strate blízkej osoby mal možnosť podpory.

20220727 170130 278
20220727 205535 326

Novinkou pre nás bola spolupráca s občianskym združením Úsmev ako dar. Jedná sa o spoločnosť priateľov detí z detských domovov. ktorá je najstaršou a najväčšou mimovládnou organizáciou pôsobiacou v oblasti náhradnej starostlivosti, pomoci ohrozeným rodinám na Slovensku a pomoci obetiam trestných činov. Naša fotobúdka bola súčasťou ich letného rozvojového pobytu pre deti neďaleko Trenčína.

Poslednou bezplatnou spoluprácou v roku 2022 bolo spestrenie detského tábora pre Slovenský skauting. Tábor Hobbit 2022 bol organizovaný v lese medzi obcami Batizovce a Gerlachov a my sme mali možnosť vyskúšať si fotenie len s pomocou malého diesel-generátora 🙂

20220729 175529 390

ĎAKUJEME, ŽE POMÁHATE !!!